• SCO Summit, Astana, 9 June 2017
  SCO Summit, Astana, 9 June 2017
 • Astana EXPO-2017
  Astana EXPO-2017
 • Kazakhstan United For Global Security
  Kazakhstan United For Global Security
 • G-GLOBAL
  G-GLOBAL
 • Astana Economic Forum
  Astana Economic Forum

Nursultan Nazarbayev made statement regarding terrorist attack in Aktobe

June 8, 2016

Dear citizens!

As you know, a terrorists attack took place in Aktobe on June 5. Law enforcement authorities have taken the necessary measures to deal with this criminal action and to neutralise the terrorists. Following my instructions, a special interdepartmental investigative team, headed by the Minister of Internal Affairs, has been set up. The investigation is being conducted under the personal supervision of the General Prosecutor.

All the attackers will be prosecuted to the fullest extent of the law. According to the information that we possess, this terrorist act was organised by supporters of radical pseudo-religious movements. They received their instructions from abroad.

Unfortunately, there are casualties among our civilians and the military. They had families and children. I express my deepest condolences to their families and relatives. I declare Thursday, June 9, a day of national mourning for the victims. Following my instructions, the Ministry of Internal Affairs and Akimats (regions and cities administration) must ensure that the families of those killed and injured receive the necessary support and assistance.

The law enforcement personnel have sacrificed their lives to stop terrorists. They displayed professionalism and loyalty and demonstrated heroism and patriotism. I want to emphasise the high level of order and efficiency of the police and the National Guard. During the difficult moment, the residents of Aktobe remained calm and did not succumb to panic and provocation.

Extremism and terrorism have threatened the security of not only our country, but also of the whole world. The people of Kazakhstan fully understood the necessity of strengthening the anti-terrorism measures that were taken by the law enforcement agencies across the country following the attacks. Today, there is no cause for concern for our citizens. However, I urge the people to be vigilant, to stop all incitement to violent and illegal acts and to help the law enforcement agencies.

Knowing that our country has liberal public policies and laws, some people wanted to test the strength of our state. Let me be clear that the government will take the most stringent measures to suppress extremists and terrorists. The state has all the necessary capabilities and power to combat this threat. We all know that the so-called “colour revolutions” use a variety of different methods and begin with contrived rallies, murder and the desire to seize power. These methods have manifested themselves in our country. In countries where these revolutions succeeded, there is no longer a working state and stability, only rampant poverty and banditry that create conditions for the emergence of extremists and terrorists. The economies of these countries have gone backwards by many years.

I urge all the people, as well as all the political and public organisations, to unite and to show that we will defend peace, stability and friendship among all the people of Kazakhstan. The government will take additional measures against those who seek to undermine our society and country. We will monitor these measures and issue a summary.

 

2016 жылғы 8 маусым

Қымбатты отандастар!

Өткен жексенбіде Ақтөбе қаласында діннің атын жамылған бір топ террорист елдің тыныштығын бұзды. Ол туралы баршаңыз білесіздер. Бірақ, мұсылман қауымы үшін қасиетті Рамазан айы басталар сәтте қанды қылмыс жасағандардың арам ниеттері іске асқан жоқ. Құқық қорғау және қауіпсіздік қызметтерінің қызметкерлері үлкен қатердің бетін қайтарды. Террористердің көпшілігінің көздері жойылды, бірқатары қолға түсті, қалғандарын тиісті органдар іздеп тауып, олар заңның ең қатаң талаптарымен жазаға тартылатын болады. Қазір халықтың алаңдауына ешбір негіз жоқ, жағдай толық бақылауға алынды.

Мен қайтыс болғандардың отбасыларына, туыс-туғандарына шын жүрегіммен көңіл айтамын. Қаза тапқан әскери қызметкерлер отан алдындағы антына адал болып, ел қауіпсіздігі жолында өшпес ерлік көрсетті. Олардың ерліктері мемлекет тарапынан лайықты бағаланатын болады. Оның үстіне 4 азамат қайтыс болды, бәрі Ақтөбенің тұрғындары. Сондықтан, мен ертеңгі бейсенбі, 9 маусым күнін Жалпыұлттық аза тұту күні деп жариялаймын. Қаза болғандардың артында отбасы, бала-шағалары қалды. Менің тапсырмам бойынша, оларға барлық қажетті көмектер жасалуда.

Тәуелсіздікті жариялау бар, ал оны қорғап, нығайту және дамыту одан да жауапты іс. Ел бірлігі, ішкі тыныштық сол үшін керек. Мен мұны ылғи айтып келемін. Ел ішіне бүлік салудың, «түсті революциялардың» талайын басқа елдерден көріп, біліп отырмыз. Ол лаңкестік әрекеттерден, көшеге шығып шулаудан басталады. Одан конституцияға қарсы шығады да, аяғында мемлекет күйреп, халық аш-жалаңаш қалады. Мұның бәрін біз көріп, біліп, байқап отырмыз.

Біріншіден, біз кез-келген сипаттағы экстремизм мен терроризмге қарсы заңдарды қайта қарап, бұл құбылысқа қатаң тойтарыс беру жайын ойластыруымыз керек. Қолына қару алып, кісі өлтірген адам өлім жазасына кесілуі қажет. Екіншіден, елдігімізге сына қағатын зұлымдықтардың ымырасыз жолын кесуіміз қажет. Ел тыныштығын сақтамасақ мынадай әлемдік дағдарыстан өте алмаймыз. Сондықтан барша халық болып бірігіп, елді сақтауды ойлауымыз керек.

 

8 июня 2016 года

Уважаемые казахстанцы!

Как вы знаете, 5 июня в Актобе совершена террористическая атака. Правоохранительные органы приняли необходимые меры по жесткому пресечению этой преступной акции, уничтожению и нейтрализации террористов. По моему поручению работает специальная межведомственная следственно-оперативная группа во главе с министром внутренних дел. Следствие ведётся под личным контролем Генерального прокурора. Все преступники будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. По имеющимся данным, террористический акт организован приверженцами радикальных псевдорелигиозных течений, инструкции они получили из-за рубежа.

В результате нападения, к огромному сожалению, есть погибшие и раненые среди военных и гражданских лиц. У них есть семьи, дети. Выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким погибших. Объявляю четверг, 9 июня, Днем общенационального траура по погибшим. По моему поручению министерство внутренних дел и акиматы оказывают всестороннюю помощь семьям погибших и пострадавших.

Сотрудники органов правопорядка  ценой своих жизней остановили террористов. Они проявили профессионализм, верность своему долгу, доблесть и  патриотизм. Хочу особо отметить высокий уровень слаженности и оперативности действий сотрудников полиции и Национальной гвардии. В сложной ситуации жители Актобе проявили выдержку, не поддались панике  и провокациям.

Экстремизм и терроризм угрожают безопасности не только нашей страны, но и всему миру. Казахстанцы с пониманием и ответственностью отнеслись к усилению антитеррористических мер, принимаемых правоохранительными органами во всех регионах страны. Сегодня повода для беспокойства наших граждан нет. Вместе с тем, призываю всех казахстанцев быть бдительными, решительно пресекать все призывы к насильственным противоправным действиям, повсеместно помогать правоохранительным органам.

Пользуясь либеральностью государственной политики и наших законов, кое-кто захотел проверить государственную власть на прочность. Заявляю, что мы всегда будем принимать самые жёсткие меры для подавления экстремистов и террористов. Для этого у государства есть все возможности и силы. Мы все знаем, что так называемые «цветные революции» имеют различные методы и начинаются с надуманных митингов, убийств, стремления захватить власть. Эти признаки проявились и у нас. В странах мира, где прошло такое, сегодня нет ни государства, ни стабильности, там царят нищета и бандитизм, созданы условия для появления экстремистов и террористов. Экономика этих стран отброшена на десятки лет назад.

Призываю весь народ, все политические и общественные объединения сплотиться и показать, что мы защитим наш мир, стабильность и дружбу всех казахстанцев! Государство примет дополнительные меры по борьбе с теми, кто пытается расшатать общество и страну. Мы специально их рассмотрим и подведем итоги.

 

Қымбатты қазақстандықтар!

Ел іші бүтін болмаса, ел де болмайды. Қазір – нағыз елім, жерім деген отансүйгіштікті көрсететін уақыт. Халқымыздың қауіпсіздігі мен тұтастығы үшін бәріне де дайын екенімізді көрсететін кез келді. Қауіпсіздік пен тұрақтылық, бейбітшілік пен келісім – ең басты байлығымыз. Біз тәуелсіздігіміздің тірегі болған бұл құндылықтарды көздің қарашығындай сақтаймыз.

Мен Қазақстан халқы дүниедегі дағдарыс және бүгінгідей жауапты шақта тағы да барша әлемге елдігі мен бірлігін паш етеріне сенемін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын!